МИР ПЕРЕВОДА©  
Чужакин Андрей Павлович. МИР ПЕРЕВОДА. Персональный сайт  

 

 

НОВОСТИ

Персональный сайт

Чужакина Андрея Павловича

 Архив новостей

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

НОВОСТИ

ОБ АВТОРЕ

ПУБЛИКАЦИИ

КНИГИ ПО УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

СЕМИНАРЫ / ЛЕКЦИИ

ОТЗЫВЫ, ПОЛЕМИКА

ФОТОАЛЬБОМ

КОНТАКТЫ

ГОСТЕВАЯ

ССЫЛКИ

 

  

 

Світ усного перекладу 

ШАНОВНI КОЛЕГИ!

Повідомляємо, що наприкінці минулого року у видавництві «Нова книга» вийшов новий посібник «Світ усного перекладу» (С.Саприкін, А.Чужакін). В ньому міститься велика кількість інформації, що стане в нагоді усному перекладачеві, особливо початківцю. З цієї книги ви можете дізнатися, зокрема, про історію, сучасний стан та перспективи усного перекладу, особливості різних видів та сфер перекладу, необхідні компоненти перекладацької майстерності, систему перекладацького скоропису, а також такі «навколоперекладацькі» питання як протокол, відносини з роботодавцем, етика тощо.  

Table of contents

 

Витоки та історія усного перекладу

Переклад в Україні і світі сьогодні

Майбутнє перекладу

Трохи теорії

Який буває переклад

         Послідовний переклад

        Синхронний переклад

Переклад у різних сферах комунікації

Переклад-супровід

Загальнополітичний (дипломатичний) переклад

Діловий переклад

Науково-технічний переклад

Науково-популярний переклад

Переклад на виробництві      

Юридичний (судовий) переклад              

Релігійний переклад (проповідь)             

Мистецтвознавчий переклад

Військовий переклад

Інші сфери

 

Складові майстерності усного перекладача

Знання мови оригіналу і рідної мови

Пам’ять

Презентація

Знання теми

Ерудиція

Перекладацький скоропис

Як самостійно вчитися перекладу

Протокольні заходи

Види протокольних заходів

Особливості поведінки під час заходу типу «фуршет»

Особливості поведінки під час «застілля»

Навколоперекладацькі питання

Здоров`я

Відрядження

Відносини з роботодавцем

Перекладацька етика

 Головна мета підручника – дати майбутньому перекладачеві необхідний мінімум знань про професію, але ми сподіваємося, що й наші досвідчені колеги знайдуть в ньому щось цікаве для себе.

Посібник написано у жвавому, гумористичному стилі, з численними вставками у вигляді цитат та кумедних чи повчальних перекладацьких історій.

Придбати книгу можна в книжкових магазинах або безпосередньо у авторів. 

Вартість підручника в Україні – 55 грн., в Росії – 250 р., в інших країнах - 15 дол. США (без поштових витрат).

Є також можливість придбання електронних версій книги, придбання прав на друк певної кількості примірників

З питань придбання пишіть на ram40@rambler.ru або sergey.s.saprykin@gmail.com.

 


The blasts killed 12 persons at Park Kultury metro station near the Linguistic University and 25 at Lubianka. Among the dead two graduate students of our faculty, Lena Agoshkova and Vladimir Petrenkov, who were on their way to their lessons. He died instantly and Lena - later in hospital.

Today their photographs are displayed on the ground floor among flowers. The grief striken students and teachers, many of them in tears and wearing black, pay their respects.

Both of them were my students. Lena was a bright, cheerful, talented girl, liked by both friends and teachers. She did very well in interpretation and always had a kind word and a smile for everyone. She studied English and French.

Volodia was monitor of the group with French and English. He was a serious, calm, hard working lad, intelligent, friendly and a devoted student.

This tragic and sudden loss is cruel in its banality - innocent people slaughted by religious fanatics with Government and security bodies failing to provide adequate security and deaf to warnings.

Moscovites are becoming angry with this inaptitude and belated reactions. In general the mood is subduded and deeply sad, the metro stations turned into shrines with flowers and candels, people crying or standing in silence.

We are all terribly shocked and dismayed and our wounded hearts are with the families and friends of our dear children as well as we deeply sympathise with all those affected by this appalling and wanton crime.


March 30, 2010


                                                                                                                      на правах рекламы

 

Санкт-Петербургская высшая школа перевода проводит набор слушателей

Санкт-Петербургская высшая школа перевода - совместный проект лингвистических служб МИД России, Еврокомиссии, Секретариата ООН и РГПУ им. А.И. Герцена, осуществляется при поддержке правительства Санкт-Петербурга.
 
ВЫПУСКАЕТ ПЕРЕВОДЧИКОВ:
- для правительства,
- для международных организаций,
- для бизнес-сообщества.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
- диплом о высшем образовании,
- родной язык русский (А),
- знание 2-х иностранных языков (В, С),
- практический опыт перевода учитывается.
   

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ: английский, французский, испанский, немецкий, китайский.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Перевод в сфере международной многосторонней и деловой коммуникации».

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
1) «Устный конференц-перевод (последовательный и синхронный)»,
2) «Письменный конференц-перевод»,
3) «Устный и письменный конференц-перевод».

ЗАНЯТИЯ ВЕДУТ:
- практикующие переводчики Санкт-Петербурга,
- сотрудники МИД России,
- сотрудники переводческих служб Еврокомиссии,
- сотрудники переводческих служб ООН.

КОНКУРСНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 5 – 9 апреля 2010 г.
ЭКСПЕРТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
- преподаватели школы,
- представители МИД России,
- представители переводческих служб ООН,
- представители переводческих служб Еврокомиссии.
  Herzen presidium.JPG

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 10 месяцев

ПО ОКОНЧАНИИ: диплом государственного образца о профессиональной переподготовке.

Обучение — платное.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.

День открытых дверей: 4 марта в 17.00

191186 Санкт-Петербург, ул. Казанская, 3а
Телефон: +7 (812) 570 08 94; факс: 570 04 28
E-mail: spbs@herzen.spb.ru
http://spbs.herzen.spb.ru

на правах рекламы


 
Анонс: 16 апреля 2010 г. на базе Отделения Синхронного перевода Высшей Школы Иностранных Языков Кыргызско-Турецкого Университета Манас, г. Бишкек, Кыргызская Республика, состоится 2-я Международная научно-практическая конференция «Перевод и будущее перевода».

В ходе конференции планируется обсудить следующие проблемы:
Секция 1 – Актуальные проблемы перевода и переводоведения
Секция 2 – Научно- технический перевод и проблемы переводческой практики.
Секция 3 – Проблемы профессиональной подготовки переводчиков.
Секция 4 – Художественный перевод: история и современность
Секция 5 –Перевод в комплексе проблем межкультурной коммуникации.
Секция 6 – Перевод в системе лингвистических и филологических наук

Время для выступления на пленарном заседании- 15 мин.,на секции –10 мин.,в прениях –3 мин. Рабочие языки конференции: кыргызский, русский, турецкий, английский .

Планируемый регламент работы конференции:
15 апреля 2010 года – прибытие иногородних и иностранных участников в Бишкек.
16 апреля 2010 года - работа конференции (Пленарное заседание, работа секций, закрытие)
17 апреля 2010 года - отбытие участников.

Для гостей конференции 17-апреля в субботу в 10.00 будет организована экскурсия по городу с выездом в заповедный парк Ала-Арча и комплекс Ата Бейит.

Требования к оформлению материалов выступлений:
1. Материалы предоставляются в распечатанном виде, подписанные авторами, а также в электронном варианте на дискете или CD ( для иногородних и иностранных граждан можно через электронную почту). Рукопись должна полностью соответствовать электронному варианту.
2. Объем текстов для публикаций не должен превышать 6 страниц, аннотаций – 10 строк.
3. Формат файла – документ MS Word 2000. 4. Шрифт – Times New Roman, шрифт основного текста набирается 12 кеглем, дополнительного текста (сноски и т.д.) – 10 кеглем, межстрочный интервал – одинарный (Верхний колонтитул-2см, нижний-2см, справа-3.5см, слева-2см)
5. В правом верхнем углу указываются фамилия и инициалы докладчика, ученая степень, ученое звание. 6. В конце статьи приводится список литературы.
7. В анкете требуется представить сведения об авторе: ФИО, место работы, ученая степень, ученое звание, контактный телефон, электронную почту, тему выступления.
8. Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, публиковаться не будут.
Организационный взнос: 600 сом для граждан Кыргызстана, 30$ для иностранных граждан (в сумму организационного взноса входит публикация материалов конференции).

Срок подачи анкет, докладов и организационного взноса – до 15 марта 2010 года, после срока подачи доклады и заявки не принимаются, т.к. Материалы планируются опубликовать до начала конференции. В случае отправления тезисов по электронной почте организационный взнос отправлять по адресу:

Kyrgyz-Turkish Manas University, Demirkyrgyz International Bank
$: 1180000012853720 Som: 1180000012854023

Для гостей конференции будут забронированы гостиницы по городу Бишкек.
По всем вопросам обращаться в Отделение Синхронного перевода, KTУ Манас
Адрес: Кыргызстан Бишкек,Проспект Мира 56, каб. 221(3 этаж)
Тел: 996 312 54 19 42(43,44,45,46,47) (внутр.1331 и 1316) Fax: 996 312 54 19 35

Зав. отделением синхронного перевода Мамбаева Салтанат Канатбековна
Эл.почта: saltanatmambaeva@gmail.com
Секретарь отделения: Жылдыз Бейшенова
Эл.почта: jyzastar@mail.ru

АНКЕТА
участника 2-й Международной научно-практической конференции
«Перевод и будущее перевода»
16 апреля 2010 года
КТУ Манас, Бишкек, Кыргызстан

ФИО:__________________________________________________________________

Место работы:_________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ученая степень:________________________________________________________

Ученое звание:_________________________________________________________

Контактный телефон:___________________________________________________

Электронная почта:_____________________________________________________

Тема выступления:_____________________________________________________
 

Тест для внештатных переводчиков русского языка

 

Европейские институты организуют аттестационный тест для внештатных устных переводчиков русского языка в Санкт-Петербурге 9-13 ноября 2009 года.

Для участия в тесте необходимо иметь:

- университетскую степень в области устного перевода, либо
- университетскую степень в любой области и последипломную квалификацию в устном переводе, либо
- университетскую степень в любой области и хорошо документированный опыт в последовательном и синхронном переводе.

- уметь переводить как последовательно, так и синхронно с английского языка на русский и с русского на английский язык

Или с французского языка на русский и с русского на французский язык. Будет учитываться активное или пассивное знание других иностранных языков в качестве дополнительного преимущества.

Срок подачи заявления онлайн и подтверждающей документации 12 августа 2009 года.

Если вы заинтересованы в этом тесте, обращайтесь к следующей веб-странице:

http://europa.eu/interpretation/accreditation_en.htm

На этой странице вы также найдете бланк заявления онлайн.

 

Анонс: В Нижнем Новгороде учебники серии «Мир перевода» можно приобрести в книжном магазине «Буклайн», расположенном в новом корпусе Нижегородского государственного лингвистического университета.


Анонс: 21-23 июля 2008 г. в Киеве А.П. Чужакин проведет мастер-класс «Актуальные проблемы устного перевода».

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА «Актуальные проблемы устного перевода»

День 1
21.07.2008г.
(6 часов)
12.00 – 13.20 Лекция: Устный перевод, классификация видов УП. Особенности перевода официальной беседы, интервью, выступления на пресс-конференции, конференции, симпозиуме (общественно-политическая тематика).
Типичные ошибки при устном переводе
13.30 – 15.00 Мастер-класс по практике устного перевода.
Тема: Переводческая скоропись
15.15 – 16.35 Практическое занятие: Проблемы перевода (уровень слова, словосочетания, предложения, текста) на родной язык.

День 2
22.07.2008г.
(6 часов)
10.00 – 11.20 Лекция: Сопоставление культур при переводе и задачи прагматической адаптации текстов с учетом лингвистических и социокультурных факторов. Проблемы русского языка сегодня.
11.30 – 13.00 Мастер-класс по практике устного перевода.
Тема: Безопасность и право/ Нефть и газ/ Энергетическая безопасность
11 правил. 5 ситуаций УП
Перевод с листа, абзацно-фразовый перевод.
13.15 – 14.35 Практическое занятие: Освоение переводческой скорописи.

День 3
23.07.2008г.
(6 часов)

10.00 – 11.20 Лекция: Система подготовки устных и письменных переводчиков (методы, трудности, проблемы). Специфика и требования к устному переводу. Переводческая скоропись.
11.30 – 13.00 Мастер-класс по практике устного перевода.
Тема: Перевод видеоматериалов и СТВ.
13.15 – 14.35 Практическое занятие: Проблемы владения речью и презентацией. Протокол УП.
Промежуточный (и итоговый) контроль качества знаний. Ответы на вопросы.

В рамках мероприятия пройдет презентация учебной литературы, участники получат дипломы, подтверждающие успешное прохождение мастер-класса, будут предложены обеды и кофе-паузы.

Организатор мастер-класса - Центр переводов "ТРИС"
http://www.tris.ua/
e-mail: razvitie@tris.com.ua
тел. 8 044 596 55 02, 810 50 913 63 58 (Елена Пацеевская)

 


В начале июля я встречался с зав. Отделом многоязычия и подготовки устных переводчиков Гендирекции устного перевода Еврокомиссии ЕС У. Уитивеном (W. Wittieveen). Мы обсудили вопросы сотрудничества в области устного перевода, в том числе и подготовки устных переводчиков на основе опыта и традиций нашей страны с учетом требований ЕС и современных тенденций.

Беседа состоялась в СПб, где наши коллеги из ЕС участвовали в отборе перспективных кадров для обучения в области УП и ПП.

Также во встрече принимал участие сотрудник ГД устного перевода Л. Лонг (Liam Long).

Скоро будут размещены для вас ссылки по переводу в структурах ЕС и ряд интересных материалов, а также новые актуальные статьи – как мои, так и коллег.

 


1 мая 2008 А. Чужакин принял участие в программе «48 минут» радиостанции «Эхо Москвы», посвященной президенту ЮАР Табо Мбеки.

 


05.05.2008 Началась подготовка к большой конференции в МГЛУ по проблемам перевода и подготовки профессиональных кадров, которая состоится 8-10 октября. Приглашаем принять участие! Подробности: http://www.linguanet.ru/

 


Анонс: Слушайте и участвуйте в ток-шоу Леонида Володарского по утрам в понедельник и пятницу с 8.00 до 11.00 на волнах радиостанции «Серебряный дождь» (100.1 FM)

Начинайте и заканчивайте рабочую неделю, получив заряд интеллекта и добра.

Легендарный голос, непревзойденная эрудиция, потрясающее обаяние!

Звоните и задавайте вопросы, предлагайте темы, высказывайте мнение!

 


26 апреля 2008 состоялся День открытых дверей в МГЛУ. Наибольшее скопление абитуриентов и их родителей наблюдалось у Актового зала университета, где проходила встреча с руководством переводческого факультета.

 


В конце апреля представители МГЛУ посетили конференцию в Брюселле по вопросам перевода, организованную CIUII (Международной организацией переводческих вузов), где обсудили возможные перспективы сотрудничества с Евросоюзом.

 


ВСТРЕЧА В МГЛУ

26 февраля состоялась традиционная встреча студентов переводческого факультета МГЛУ с руководством Службы лингвистического обеспечения (СЛО) МИД РФ. Приветствуя пятикурсников, заместитель руководителя СЛО В.Т. Кураев подчеркнул, что эта служба своего рода элитное подразделение МИД и выполняет самые ответственные переводы для первых лиц РФ: президента, премьер-министра, главы палаты ФС и министра иностранных дел, а также руководства различных министерств и ведомств. Но и это не все: почетная миссия не ограничена решением только лишь этих задач, «мидовские» переводчики работают в штаб-квартирах крупнейших международных организаций таких как ООН и Евросоюз.

Работа ответственная и одновременно творческая, с громадной перспективой карьерного роста, востребованная и здесь, и за рубежом, причем с соответствующей моральной и материальной компенсацией. А.Б. Федоров, возглавляющий подразделение устного перевода, - важнейшего и ответственного направления – добавил, что прежде всего работа в МИД связана с дипломатическим переводом, а это дает щедрые возможности для талантливых выпускников, причем как для юношей, так и для девушек. Требования к претендентам жесткие, но отдача и возможности тоже очень высоки.

В ходе встречи выступали и выпускники МГЛУ. Так, Андрей Клейменов (французский язык; окончил в 1996г.) подробно рассказал о самых ярких эпизодах профессиональной деятельности как переводчика на высшем уровне в России и за границей, так и дипломата. Виолетта (2004г., переводческий факультет) подчеркнула, что профессия «переводчика конференций» действительно увлекает и захватывает, причем трудности преодолеваются легче благодаря дружному коллективу. Среди типичных затруднений, возникающих у молодого переводчика, она отметила не всегда достаточный запас политической лексики, который приходится активно пополнять, составлять собственный глоссарий по темам.

В заключение беседы В.Т. Кураев особо выделил тот факт, что сейчас квалифицированные переводчики востребованы как никогда и, соответственно, получают высокую зарплату даже по западным меркам. Работа в МИД – это дело всей жизни и удел истинных патриотов, отметил он.

Уже за рамками встречи, специально для читателей газеты «Перевести» Владимир Тихонович рассказал о работе в СЛО чуть более подробно. Довольно крупное по критериям министерства подразделение состоит из штата высококвалифицированных переводчиков, многие из которых имеют узкую специализацию. Основная задача: обеспечить перевод высочайшего уровня для особо важных случаев, но кроме этого перед службой регулярно ставят более широкие задачи, такие как обслуживание саммитов, конференций, встреч и прочих масштабных международных мероприятий.

Современная внешнеполитическая ситуация такова, что потребность в услугах СЛО МИД РФ растет непрерывно и стремительно в связи с чем руководство службы ведет очень активную кадровую политику, буквально разыскивая молодых талантливых переводчиков, а также занимается и подбором переводческих компаний, способных оказать поддержку в обслуживании масштабных мероприятий.

Это одна из причин по которой СЛО проводит регулярные встречи с учащимися разных вузов, тестирования, берет студентов на стажировку, проводит обучение, по самым разным направлениям. В.Т.Кураев отметил, что особые надежды возлагает на выпускников региональных вузов, среди которых чаще встречаются талантливые и целеустремленные люди и выразил обеспокоенность грядущими трудностями с подбором кадров: на фоне резкого роста потребностей в квалифицированных переводчиках происходит смена поколений преподавательского состава. Наконец он заметил, что особое внимание сейчас уделяется знанию, помимо прочего, родного языка, эрудиции и общей культуре.

 


Устный перевод в письменном виде

В издательстве «Экспримо» выходит новая книга Андрея Чужакина «Основы последовательного перевода и переводческой скорописи».


Автор серии книг «Мир перевода» и учебников «Ас перевода» известный авторитетный переводчик Андрей Павлович Чужакин в октябре 2007 года продолжил издание уникального пособия «Основы последовательного перевода и переводческой скорописи».

В книге кратко рассматриваются основные вопросы переводческой деятельности, даются базовые сведения о последовательном переводе. Данное учебное пособие предназначено для начального периода обучения основам устного перевода. В учебнике затронуты такие вопросы как диалектика устного перевода, компоненты последовательного перевода (память, синтез и анализ), особенности последовательного перевода, освоение переводческой скорописи.

«Книга предназначена для широкого круга интересующихся устным переводом, но прежде всего для студентов и учащихся. Нашей целью было сделать это пособие максимально кратким, информативным и легким для понимания и освоения устного перевода в таких его аспектах как скоропись, профессиональные приемы и многое другое», - говорит Андрей Павлович о своей новой книге.

«Это пособие уникально, подобного ему вы не найдете ни в одной стране мира. Больше никакой учебник не сможет так быстро и так ясно объяснить вам тонкости перевода»,- комментирует выход книги Михаил Лавренович, генеральный директор ИД «Экспримо».

Также среди совместных проектов А.Чужакина и ИД «Экспримо» можно увидеть «Видеолекции по скорописи», «History live! Translators Talk on DVD».

Контактная информация для справок:

Екатерина Шаралапова (PR-менеджер агентства «ПРОСТОР: PR & Консалтинг») +7 (926) 665-90-32 | k (@) msk-pr.ru | ICQ 430-679-790 | www.msk-pr.ru

Михаил Лавренович (генеральный директор издательского дома «Экспримо»): +7 (495) 740-40-69| lavrenovich (@) ex-primo.com

Справка:

Издательский Дом «Экспримо»

ИД «Экспримо» - первый издательский дом, ориентированный на переводчиков и специалистов по международной коммуникации. Основателями компании "Издательский дом "Эскпримо" выступили, главным образом, топ-менеджеры международной переводческой компании с одноименным названием. В состав учредителей также вошли известные переводчики, ранее проходившие службу в МИД России и эксперты в области переводов.

* * * * * * * * * * * * * * * * Анонс сайта: Скоро на сайте появится новый раздел - РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ. А откроет его отзыв на свежую книгу "Введение в устный перевод" партнера PR-агентства ПРОСТОР: PR & Консалтинг Юлии Хатченковой. Книга была выпущена Издательским домом "Экспримо" ограниченным подарочным тиражом.

Почему стоит заниматься устным переводом профессионально? Книга «Введение в устный перевод» довольно полно отвечает на этот вопрос, причем не языком сухой теории, а яркими, навсегда запоминающимися примерами из жизни. Пособие читается буквально на одном дыхании.

Бесспорно, эта книга станет, если не настольной, то одной из самых любимых, как для начинающих синхронистов, так и для достаточно опытных устных переводчиков. Первым она позволит проникнуться атмосферой переводческой деятельности, стилем жизни переводчика, а, может быть, и придаст на начальном этапе карьеры уверенности в собственных силах. Профессионалы же получат великолепную возможность сравнить собственный опыт с опытом коллег и лишний раз улыбнуться курьезным случаям, время от времени возникающим в ремесле переводчика.

Книга устами своих авторов Андрея Павловича Чужакина, Александра Борисовича Клюева и Павла Руслановича Палажченко учит главному - избрав профессию переводчика, не бояться возможных трудностей, постоянно совершенствоваться и уметь получать удовольствие от того, что ты делаешь. То, что удалось авторам книги – настоящим «гуру» устного перевода – вполне вероятно, удастся и ее читателям. Живой пример всегда вдохновляет.


* * * * * * * * * * * * * * * *

      

 Анонс событий: 21 марта в 15.00 в Институте бизнеса и политики проводится круглый стол "Русский язык в кризисе - кто виноват и что делать?"

Участвуют представители ведущих ВУЗ'ов, СМИ, МИД РФ, переводчики ГД РФ, политологи, студенты.

Аккредитация по тел. 930-5729.

Приглашенные: Л. Володарский, П. Палажченко, А. Чужакин, М. Литвинова, В. Голышев.

Презентация газеты "ПереВести" - печатного органа переводческого сообщества. Подписка по тел. 930-5729.               

1-2 марта филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова провел конференцию "Пограничные ситуации в переводе", организованную кафедрой дискурса и коммуникации, а также отделением теории и практики перевода.

На конференции прозвучали выступления по следующим темам:

1 марта
"Перевод как пограничная ситуация" (А.Я. Ливергант)
"Перевод как вызов" (Б.В. Дубин)
"Считываемость аллюзий в поэтическом тексте при переводе" (А.В. Нестеров)
"Иллюзия разговорности: перевод бесед, интервью, устных мемуаров" (Т.Я. Казавчинская)

2 марта
"Должен ли перевод звучать как вполне русский текст" (В.П. Голышев)
"Мера свободы литературного перевода: опыт переводчика-раба и переводчика-бунтаря" (Г.П. Киселев)
"Системный кризис русского языка и перевод" (А.П. Чужакин).

Выступление приглашенного гостя А.П. Чужакина, автора серии "Мир Перевода", вызвало оживленную дискуссию, особенно часть о криминализации языка и об агрессии английской (скорее, конечно, американской) массовой культуры.

Not Lost in Translation
или съезд "изнутри"

26 февраля 2007 г. в Санкт-Петербурге прошел I (VII) съезд политической партии "Справедливая Россия - родина, пенсионеры, жизнь".

Синхронный перевод (только на английский и испанский языки) обеспечивала команда агентства "Транслинк" (отделение в СПб) плюс московский "варяг" А. Чужакин (МГЛУ).

В БКЗ "Октябрьский" впервые проводился такого рода съезд, так что кабины для синхрона пришлось установить за кулисами сцены, рядом с пультами режиссеров и дикторов, что создавало дополнительные трудности для работы переводчиков - шум, духота, хождение и пр.

Но тем не менее, задача была выполнена успешно, несмотря на "бешеный темп" выступающих - основная трудность при синхронном переводе с русского языка: как правило, "под перевод" никто не говорит.

Особенно интересно было переводить эмоциональные и живые выступления участников и гостей из разных регионов России, менее увлекательно - всякие процедурные вопросы, отчеты комиссий и т.д. Но это, безусловно, неизбежно, и процедурную лексику надо знать: она повторяется на всех конгрессах и конференциях.

T&L News Agency

Ave, Honoris Causa Philosophiae Magistrae!
Te salutent, S. Lavrovi

20 февраля 2007 г. МГЛУ посетил министр иностранных дел РФ С.В. Лавров. Ректор Университета И. Халеева торжественно вручила ему звание почетного доктора философии МГЛУ и возложила на министра докторскую мантию в знак его заслуг перед мировым сообществом политиков и ученых.

С. В. Лавров в своей пространной и яркой речи поблагодарил руководство МГЛУ и отметил значительный и общепризнанный вклад Университета в подготовку кадров в области науки и дипломатии, права, экономики, педагогики, перевода и др.

Министр разъяснил нынешнюю внешнюю политику России, основанную на признании многополярного мира, прагматизме, деидеологизации международных отношений - своего рода "Realpolitik" XXI века.

Преподаватели и студенты услышали речь блестящего и опытного дипломата, глубокого аналитика, истинного патриота и умелого организатора. Но не только: перед ними выступал обаятельный, остроумный человек, за серьезным обликом просматривался тонкий юмор и доброта.

Отвечая на многочисленные вопросы, министр отметил, что сейчас в МИД РФ трудятся 120 выпускников МГЛУ, 75 из них пришли за последние 15 лет. Профессия переводчика и дипломата постепенно обретают былой престиж и привлекательность.

T&L News Agency

Анонс: В честь 10-летия серии "Мир перевода" в марте 2007 г. выходит специальное издание учебника "Введение в устный перевод". Авторы: А. Чужакин, П. Палажченко, А. Клюев.

Каждая книга с автографом. Тираж ограничен. Коллекционное издание в твердой обложке. 220 стр. с иллюстрациями и таблицами.


Анонс: For foreign students: Conference Interpreting Training Center under E. Dashkova Institute of Arts

МГИ им. Дашковой представляет Центр обучения переводу конференций (последовательный, синхронный, переводческая скоропись).
Групповые и индивидуальные занятия по гибкому плану. Новейшее оборудование и опробованная методика.
Группы 2-4 человека, днем /вечером. Занятия ведут мастера перевода. Контакт по тел. 936-0479

Simultaneous, consecutive, note-taking training
English-Russian
Russian-English
Best tutors, best equipment

 Архив новостей

 

© 2006 APChuzhakin.narod.ru - МИР ПЕРЕВОДА. Все права защищены. E-mail: ram40@rambler.ru
Hosted by uCoz